Eseeker

 

概述

 

· 这款软件基于蓝牙5.0,采用智控系列+APP/小程序模式,兼容安卓、鸿蒙和ios操作系统,实现智能照明无线管控,广泛应用于中小规模室内场景。

 

 

 

小程序界面

 

 

 

 

APP界面

 

 

 

 

 

 

相关资料下载